search
Circulaţia bunurilor culturale mobile producție contemporană
Regimul de circulaţie a bunurilor culturale mobile producție contemporană
 
Bunurile culturale mobile producție contemporană pot fi scoase din țară definitiv sau temporar în scopuri personale, pentru organizarea de expoziții, schimburi culturale, manifestări promoționale și alte acțiuni cultural-educaționale, cu prezentarea Serviciului vamal a adeverinței de export.
 
Scoaterea din țară a bunurilor culturale mobile producție contemporană de către autorii acestora (artiști plastici, artiști liber-profesioniști, artiști amatori, meșteri, artizani, studenți, elevi, copii), se efectuează la prezentarea către Serviciul vamal a Declarației creatorului sau mandatarului acestuia, în formă autentică, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la Regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile. 
 
Bunurile culturale mobile producție contemporană pot fi introduse în țară în scopurile și în baza actelor prevăzute mai sus, după caz.