search
Eliberarea certificatelor de clasare
SECBCM eliberează proprietarului, titularului altor drepturi reale sau al dreptului de administrare a patrimoniului cultural mobil, în temeiul art.8, alin (6) din Legea nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, certificate de clasare pentru fiecare bun cultural clasat prin  ordinul ministrului culturii.

Certificatul atestă că bunul cultural face parte din patrimoniul cultural național mobil al Republicii Moldova, fiind clasat prin ordinul ministrului culturii în una din cele două categorii juridice –Tezaur sau Fond.
Certificatul nu constituie prin sine un act de proprietate.
 
Termenul de eliberare a certificatului de clasare este de cel puțin 30 de zile de la data emiterii ordinului ministrului culturii.

Tarif: Gratuit