search
Eliberarea notificărilor de import

Eliberarea notificărilor de import

Notificările de import se emit la cererea scrisă a persoanelor fizice și juridice, care au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova bunuri culturale mobile, cu condiția prezentării Serviciului Vamal a documentelor privind proveniența bunurilor și a actelor ce atestă calitatea de proprietar/administrator (sau reprezentant legal al acestuia).

În cazul în care solicitantul nu deține astfel de documentele, acesta va depune la Serviciul Vamal o declarație pe propria răspundere, privind proveniența bunurilor, calitatea sa de proprietar/administrator al bunurilor și atestarea faptului că bunurile introduse nu sunt în litigiu, potrivit formularului (anexa 8 la Regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile)

Notificarea de import a bunurilor culturale mobile se emite în baza unui raport de expertiză, întocmit de experți acreditați de Ministerul Culturii.
Termenul de eliberare a notificării de import este de la 3 până la 30 de zile, după caz, de la data înregistrării cererii.

Perioada de valabilitate a notificării de import este de 3 luni de la data emiterii acesteia.

Tarif: gratuit