search
Eliberarea certificatelor și adeverințelor de export

Eliberarea certificatelor și adeverințelor de export

Certificatul și adeverința de export pentru bunurile culturale mobile se emit la cerere, în baza unui raport de expertiză, întocmit în condițiile enunțate mai sus.
Termenul de eliberare a certificatului și adeverinței de export este de la 3 până la 30 de zile, după caz, de la data înregistrării cererii.
Perioada de valabilitate a certificatului și adeverinței de export este de 1 an de la data emiterii acestora; valabilitatea certificatului de grup pentru turnee – 1 ieșire din țară.

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

1) Cerere în formatul stabilit;
2) Lista bunurilor culturale pentru care se solicită eliberarea certificatului de export;
3) Imaginea color a bunului în ansamblu și a detaliilor semnificative (3 exemplare);
4) Raportul de expertiză eliberat de expertul acreditat;
5) Copii ale documentelor privind proveniența bunurilor pentru care se solicită eliberarea certificatului de export. În cazul în care solicitantul nu deține astfel de documente, va depune o declarație pe proprie răspundere (anexa 4 la Regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile) referitoare la proveniența bunurilor și la faptul că bunurile pentru care se solicită certificatul de export nu sunt în litigiu;
6) Copia actului de călătorie în străinătate (pașaport) a persoanei care urmează să scoată bunul peste hotare sau a însoțitorului de grup în cazul turneelor;
7) Dovada bancară a achitării taxei de stat.

Tarif: 11 lei per bun cultural