search
Expertizarea bunurilor culturale mobile

Expertizarea bunurilor culturale se face la cerere, în următoarele situații:

• Când bunul urmează a fi obiectul exportului temporar sau definitiv, făcând parte din LISTA categoriilor de bunuri culturale ce necesită certificat de export (Anexa nr. 1 la Regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile)
• Clasarea în patrimoniul cultural național mobil.

Bunurile culturale care nu fac parte din LISTA enunțată reprezintă bunuri culturale producție contemporană și pot fi exportate din țară în baza adeverinței de export (Anexa nr. 2 la Regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile)

Expertizarea bunurilor se efectuează de către expertul acreditat de Ministerul Culturii și înscris în Registrul experților acreditați în domeniul patrimoniului cultural național mobil 

Expertiza se efectuează doar la prezentarea bunului cultural.

Termenul de eliberare a raportului de expertiză este de la 3 până la 30 de zile, după caz, de la data înregistrării cererii.

Perioada de valabilitate a raportului de expertiză este de 1 an de la data emiterii acestuia.

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

1) Cerere pentru clasare
    Cerere pentru certificat
2) Imaginea color a bunului în ansamblu și a detaliilor semnificative ale acestuia (3 exemplare);
3) În cazul clasării - dosarul bunului cultural, care va conține: fișa analitică de evidență, raportul privind susceptibilitatea de clasare, imaginea conform punctului 2);
4) Dovada bancară a achitării taxei de stat.
 

Tarif: 52 lei per bun cultural.