search
Circulația pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor culturale mobile

Circulația pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor culturale mobile

Circulația pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate publică se efectuează prin ordin al ministrului culturii.

Documentele necesare:

1) Invitația de participare;
2) Nota de oportunitate privind operațiunile de investigații, restaurare sau expertizare, după caz;
3) Lista bunurilor propuse pentru a fi scoase temporar, cu estimarea valorii nominale a bunurilor;
4) Nominalizarea responsabilului de expoziție sau a mandatarului care însoțește bunurile;
5) Contractul de împrumut ori contractul de prestări servicii pentru investigații, restaurare sau expertizare, încheiat în formă autentică în limba română, semnat și ștampilat pe fiecare pagină de către părțile contractante;
6) Copii de pe fișele de evidență ale bunurilor culturale;
7) Copii de pe fișele de sănătate ale bunurilor culturale, semnate de conservator și restaurator, după caz;
8) Mandatul responsabilului de expoziție care însoțește bunurile.

Tarif: gratuit.