search
― 12 Iunie, 2024
Comunicare de la Comisie către Parlamentul European, consiliu, comitetul economic și social european și comitetul regiunilor
Comunicare de la Comisie către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: EUR-Lex - 52022DC0800
Privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului de bunuri culturale

Întrucât traficul de bunuri culturale poate avea un impact devastator și ireversibil asupra moștenirii culturale în interiorul și în afara Uniunii Europene, Comisia Europeană vine cu o serie de recomandări și propuneri pentru consolidarea cooperării efective și a schimbului de informații,  întreprinderea măsurilor pentru înregistrarea și ținerea evidenței în modul corespunzător al colecțiilor publice și private, digitizarea bunurilor culturale, crearea bazelor de date și ale mecanismelor de interoperabilitate ale acestora.

Recomandările au fost publicate în „COMUNICARE DE LA COMISIE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR: EUR-Lex - 52022DC0800:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0800
 
În scopul prevenirii traficului ilicit de bunuri culturale, dar și pentru a sprijini autoritățile publice în eforturile lor de consolidare a capacităților, UNESCO a publicat setul de instrumente „Combaterea traficului ilicit de bunuri culturale: un set de instrumente pentru justiția europeană și aplicarea legii”, dezvoltat ca parte a cooperării UE-UNESCO:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384613
 
Republica Moldova întreprinde acțiuni de organizare a măsurilor de protecție a bunurilor culturale, inclusiv de combatere a traficului ilicit de bunuri culturale. Una dintre priorități constă în dezvoltarea inventarelor naționale de bunuri culturale și creare a bazelor naționale de date, cum ar fi Platforma „Monitorizarea circulației bunurilor culturale”. În acest sens, recomandările Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și Social European și

Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului de bunuri culturale servește drept foaie de parcurs în alinierea Republicii Moldova la aquis-ul European în ceea ce privește combaterea traficului ilicit de bunuri culturale mobile.