search
― 10 Iunie, 2024
Sesiune teoretico-practică în domeniul patrimoniului cultural mobil organizată la Chișinău
Pe 10 iunie 2024 la Chișinău s-a desfășurat Sesiunea teoretico-practică dedicată evidenței informatizate a bunurilor muzeale mobile și completării Registrului patrimoniului muzeal mobil. Sesiunea a fost organizată de către Serviciul de Evidență și Circulație a Bunurilor Culturale Mobile și a întrunit directori de muzee, muzeografi și specialiști responsabili de digitizarea și evidența patrimoniului cultural muzeal mobil. La eveniment au participat circa 120 persoane din peste 50 de muzee din Republica Moldova.

Pe parcursul Sesiunii participanții și-au perfecționat cunoștințele în elaborarea fișei analitice de evidență a bunurilor culturale mobile, digitizarea pieselor muzeale, introducerea datelor în Registrul patrimoniului muzeal mobil, gestionarea resurselor digitale. Sesiunea de întrebări și răspunsuri s-a axat, în special, pe evaluarea problemelor ce țin de funcționarea bazei de date „Registrul patrimoniului muzeal mobil”, erorile/impedimentele ce apar la înregistrare sau în procesul de completare a acesteia.

Evenimentul a fost organizat în coerența acțiunilor de îmbunătățire a cadrului normativ în domeniul patrimoniului cultural mobil și alinierii la aquis-ul european, precum și în scopul implementării Strategiei de dezvoltare a Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile pentru perioada 2023-2025.