search
Bălți
Pinacoteca „Antioh Cantemir”
        Pinacoteca „Antioh Cantemir” este o galerie de artă din municipiul Bălți, care găzduiește o varietate de compoziții artistice.

        De la inaugurare și pînă în anul 1983, instituția dată s-a aflat în incinta Palatului Municipal de Cultură. În anul 1983 galeria este transferată la parterul unei case de locuit din str. Independenței 10 A, unde se află până în prezent.

        În luna septembrie 2008,  Consiliul Municipal Bălți  a decis să ofere galeriei numele lui  Antioh Cantemir , propunere lansată anterior de Asociația «Moldova și Rusia» și a Comunității Rușilor din  Bălți.

        Scopul principal al pinacotecii este de a păstra, de a împărtăși, de a primi vizitatori și de a le prezenta valoarea și importanța fiecărui obiect artistic. Aici se întâlnește arta contemporană cu cea modernă și cea abstractă, pictură în ulei pe pânză, carton, hârtie, sculptură, desen și grafică, tehnică de autor și mixtă, obiecte meșteșugărești. Pentru fiecare creator de artă contemporană, pictor, sculptor sau meșter popular, este necesar ca opera sa să ajungă la un public cât mai mare, să fie apreciată, chiar și criticată, țelul acestor oameni talentați este de a împărtăși cu oamenii sentimente redate printr-un alt mod decât cel verbal. Această comunicare a artistului cu publicul se face prin intermediul pinacotecii, unde sunt expuse lucrările artistice.

        O atenție deosebită se acordă promovării tinerelor talente. Astfel, sunt organizate anual expozițiile discipolilor de la Școlile de Arte Plastice din municipiu Bălți si nordul republicii, precum și a tinerilor artiști plastici.

        Periodic sunt organizate concerte de cameră. Datorită acusticii sălii de expoziții, instrumentele musicale și vocea interpreților au un răsunet expresiv. La fel sunt organizate întruniri ale oamenilor de creație, ateliere de creație cu participarea pictorilor sau meșterilor populari din municipiu.
Denumire Pinacoteca „Antioh Cantemir”
Anul inființării 1973
Fondator Consiliul municipal Bălți
Decizia de înființare Hotărârea Comitetului Executiv Orășănesc Bălți nr.3/144 din 05.08.1973
Ordinul de înregistrare nr. 179/2004